Туш сетови

T1 ТУШ СЕТ ХРОМ

Хром тело со ABS рачка и туш.

Цена 3000 денари

Т4 Туш панел фиберглас

Димензии - Цена
120x20 црн 6500 денари
120x20 бел 6500 денари

T2 ТУШ СЕТ ХРОМ Коцка

Хром тело, ABS рачка и туш

Цена 3250 денари

Т3 ТУШ СЕТОВИ ВО БОЈА

Фарбан алуминиум, ABS рачка и туш

Достапни во следните бои:
Црвена, Жолта, Сива, Плава и Виолетова

Цена 3800 денари

T5 ТУШ СЕТ ХРОМ - БОЈА

Хром Алуминиум ABS рачка и горен туш во боја.

Рачката и горниот туш се достапни во следните бои:
БЕЛА, ЦРНА, СИВА, ЦРВЕНА.

Цена: 3500 денари

T6 ТУШ СЕТ МЕНА ХРОМ

Хром Алуминиум Хром рачка , Хром горен туш.

Цена: 3500 денари

Претходна