Умивалници – Надградни и Уградни

F01 Умивалник ONE 42

Димензии - Цена:

420*150 = 3900 Денари

F02 Умивалник Оливе

Димензии - Цена:

750*350*150 =7000 Денари

F03 Умивалник ZERO

Димензии - Цена:

450*150=4000 Денари

F04 Порцелански умивалник

Димензии - Цена:

50*25 sm = 2100 Денари

F05 Умивалник ONE 60

Димензии - Цена:

600*350*150= 4200 Денари

F06 Умивалник LAL 60

Димензии - Цена:

60*35 sm = 4200 Денари

F07 Умивалник порцелански

Димензии - Цена:

38*28 sm= 1100 Денари

F08 Акрилен дупли умивалник за две батерии со метален сифон

Димензии - Цена:

1200*430*150 sm =8500 Денари

F09 Порцелански умивалник

Димензии - Цена:

645*375*175 sm= 6300 Денари

F10 Порцелански умивалник

Димензии - Цена:

420*420*190 sm=5500 Денари

F11 Порцелански умивалник

Димензии - Цена:

500*500*150 sm= 5700 Денари

F12 Порцелански умивалник

Димензии - Цена:

500*430*190 sm= 5300 Денари

F13 Порцелански уградбен умивалник

Димензии - Цена:

600*460 sm=2700 Денари
750*460 sm=4000 Денари
800*460 sm=6800 Денари

F14 Порцелански умивалник

Димензии - Цена:

540*480*185 sm=6300 Денари

Претходна