Масажни туш кабини

Туш када V14

120x80x215sm - 27000 денари
Туш кадата и покривот се од ABS. Рамките се алуминиумски, стаклото е калено транспарентно, со 5мм дебелина
Опрема: Компјутерска контролна табла (лампа, вентилатор, радио, телефон) Туш на покривен панел, рачен туш, Лампа на покривот и лампа на заден панел, 6 водени мчазници со масажа со прекинување вклучување и исклучување, полица, огледало и масажер за стапала.

Туш када V13

Димензии - Цена
90x90x215sm - 24600 денари
100x100x215sm - 26000 денари
Туш кадата и покривот се од ABS. Рамките се алуминиумски, стаклото е калено транспарентно, со 5мм дебелина
Опрема: Компјутерска контролна табла (лампа, вентилатор, радио, телефон) Туш на покривен панел, рачен туш, Лампа на покривот и лампа на заден панел, 6 водени мчазници со масажа со прекинување вклучување и исклучување, полица, огледало и масажер за стапала.

Масажна Туш кабина v12

Туш кадата, покривот и позадината се од АБС. Рамките се алуминиумски, стаклото е калено транспарентно со 5мм дебелина.
Опрема: компјутерска контролна табла (лампа, вентилатор, радио, телефон). Туш на покривен панел, рачен туш, лампа на покривот, лампа на заден панел, 6 водени млазници со масажа со прекинување  вклучување и исклучување. Полица, огледало и масажер на стопала.

Димензии - Цена
90*90*215=18800 денари

Претходна